Geskiedenis

Laerskool Die Arend beleef die laaste paar jaar ‘n ongelooflike groei in getalle. Ons het in die laaste ses jaar gegroei van 700 na 1440 leerders vanaf Gr RR tot Gr 7. Ek word baie keer gevra wat veroorsaak dat die skool só gegroei het? Ek kan in alle eerlikheid sê dat ek dit nie net aan een rede kan toeskryf nie. Ek glo dat daar baie faktore is wat bygedra het tot hierdie groei, te veel om alles hier te noem. Ek glo egter die grootste faktor is die feit dat Laerskool Die Arend ‘n absolute passievolle personeel, beheerliggaam en ouergemeenskap het. Ons is ‘n groep mense met die uitsluitlike doel om vir ons kinders die beste te doen wat ons kan.

Nou mag u dalk wonder hoe ons die skool se groei hanteer. Die antwoord is tweeledig. Eerstens het ons die laaste ses jaar net so ‘n positiewe groei in personeel ervaar. Ons beskik oor baie bekwame en ervare personeel. Tweedens hou ons die klasse se getalle klein om sodoende kwaliteit onderrig in elke klas te verseker. Al het die skool gegroei voel dit nie regtig vir ons leerders so in die klassituasie nie aangesien ons klasse nog baie klein is in vergelyking met ander skole.

Die groter getalle bring egter mee dat Laerskool Die Arend op alle terreine kompeterend is. Ons is egter nie net wen gedrewe nie. Vir ons is deelname en om dit te geniet van groter waarde as slegs die wen motief. As ek ons revue as voorbeeld mag gebruik, bied ons elke tweede jaar ‘n uitstekende produksie aan. Dit word egter nie deur ‘n revue groep wat professionele afrigting kry gedoen nie. Nee, by die Arend glo ons aan massa deelname, met ons eie personeel wat die afrigting behartig.

Dit is vir ons ‘n groot eer om te weet dat ‘n 1440 leerders se ouers ons skool vertrou met hul kosbaarste besitting. Dit beteken dat meeste Afrikaans sprekende ouers in Brakpan ons skool kies en vertrou. Statestieke wys ook dat bitter min leerders ons skool verlaat en na buurskole in die dorp skuif in hulle laerskool loopbaan. Dit bewys dat ons ouers en leerders gelukkig is by ons skool.

Graag wil ek ons gemeenskap, leerders, ouers en personeel bedank vir elkeen se bydra om hierdie skool die toonaangewende pragtige skool te maak wat hy is. Met volgehoue harde werk op ons knieë met ons oë gerig op God sal ons daarna streef om ons skool behoue te laat bly in ons dorp en ons gemeenskap.

Ons skoollied:

As die dag breek oor Brakpan
Sprei Die Arend sy vlerke
Met jeugdige krag word hy oorspoel
Wyd maak Die Arend sy deure oop
O dierbare Vader neem ons dan nou
In die holte van U hand
Koester ons met U liefde hou ons vas o Heer
Trots en vier staan ons saam, gee ons krag o Heer
Met jeugdige krag om ons vlerke te span
Tot U eer o Heer oor die uitspansel heen
Trots en vier staan ons saam, gee ons krag o Heer
Met jeugdige krag om ons vlerke te span
Tot U eer o Heer oor die uitspansel heen

Laerskool Die Arend streef daarna om die grootste Christelike Afrikaanse skool in Brakpan te wees deur kwaliteit opvoeding wat ons leerlinge optimaal en gebalanseerd sal ontwikkel.

• ‘n Omgee skool wat kinders met liefde koester.
• Waar ons kinders lei om ligdraers in die gemeenskap te wees.
• Waar ons Afrikaanse taal en tradisie wil verseker.
• Waar kwaliteit onderrig nie onderhandelbaar is nie.
• Waar ‘n balans gehandhaaf word tussen akademie, sport en kultuur in ‘n skool waar kinders nog kinders kan wees.
• Waar Christelike waardes en normes gehandhaaf word om ‘n gebalanseerde kind te kweek op sy pad na volwassenheid.
• Waar onderwysers, ouers en leerlinge saam werk om aan die behoefte van ‘n gelukkige gemeenskap te voldoen.
• Waar die aanstelling van kwaliteit personeel en die uitbreiding en instandhouding van die infrastruktuur verseker dat onderrig nie deur groei belemmer word nie.

1. Christelike normes en waardes
2. Trotse Afrikaanse kultuur
3. Goeie balans tussen akademie, sport en kultuur
4. Regverdige geleenthede vir elke leerder in ons skool
5. Kwaliteit onderrig met ‘n omgee personeel
6. Dissipline met liefde

Aries kry hul skoolklere hier:

1. Anker uitrusters
Kontakbesonderhede:
Tel: 011 811 2898
WhatsApp: 0614385363
info@mapier.co.za

2. Adno’s
Kontakbesonderhede:
011 740 9123
adnofin@icon.co.za

Klerebank:

Die skool se Klerebank is soggens tussen 07:00 en 08:00 oop. Die klerebank verskaf netjiese tweedehandse klere.
Indien u klere vir die skool se klerebank wil skenk kan dit in die kantoor ingehandig word.

Skoolgeld:

Omdat ons skool as ‘n besigheid bedryf word, is skoolfonds die grootste bron van ons inkomste. Alle fondse word aangewend om aan u kind kwaliteit onderrig te verskaf. Elke sent word dus in u kind se opvoeding teruggeploeg.
Rekeningstate word ongeveer die 25ste van elke maand gedruk en aan die personeel oorhandig wat dan weer dit aan die leerders gee om aan u te besorg.
Skoolfonds is betaalbaar vanaf Januarie tot Oktober van elke jaar. Indien u die volle bedrag voor einde Maart van elke jaar vereffen, ontvang u 10% afslag. Rekenings kan kontant of per debietorder of via die Internet maandeliks betaal word. Internet betalings moet die volgende inligting bevat vir verwysing: Naam van leerling en die rekeningnommer.
Die rekeninge is ook betaalbaar by die klasonderwyser wat die verseëlde koevert met die geld in aan die kantoor stuur . Die sekretaresse sal dan so gou moontlik u kwitansie aan u stuur.

Tydens die algemene jaarvergadering is die skoolfonds vir 2021 as volg goedgekeur:

• Gr. R en RR:
R450 Registrasiefooi
R450 Betaalbaar vanaf 01 Januarie 2021 tot 01 November 2021 (Gewone skool ure 06:00 tot 13:00)
R700 Naskool (Toesig vanaf 13:00 tot 18:00, sluit skoolvakansies en ‘n middagete in)

• Gr. 1:
R450 Registrasiefooi
R590 pm  vir 10 maande (Feb-Nov)
R700 Naskool (Toesig vanaf 13:00 tot 18:00, sluit skoolvakansies en ‘n middagete in, Betaalbaar oor 11 Maande)

• Gr. 2-7:
R450 Registrasiefooi
R850 pm  vir 10 maande (Feb-Nov)
R700 Naskool (Toesig vanaf 13:00 tot 18:00, sluit skoolvakansies en ‘n middagete in, Betaalbaar oor 11 Maande)