Kommunikasie

Kommunikasie vind op die volgende maniere plaas:

Die Arend Omsendskrywe, Webblad, D6- kommunikeerder en SMS boodskappe is die skool se kommunikasielyn met u as ouer. Alle sake rakende die skool, die skoolprogram, die kind en u as ouer word hierin vervat bv: sport, kultuur, akademie, prestasies, projekte en belangrike datums.

Een keer per week, gewoonlik op Donderdae word ‘n gedrukte omsendskrywe uitgestuur en u as ouer moet toesien dat u dit kry.

U kan op die Facebook skakel kliek om na ons sosiale media blad te gaan waar u deurlopend op hoogte gehou word van aktiwiteite by die skool.

Maak gebruik van die skakel hier onder die D6 kommunikeerder toepassing op ‘n slimfoon te installeer.