Swem

Organiseerder: Me. Elmi Grobler
Proewe: Proewe word jaarliks gehou. Leerders wat die beste swemtye swem en die mees korrekte vorm en swemstyl handhaaf, word vir die verskeie swemslae gekies. Almal is welkom om aan die proewe deel te neem.
Oefeninge: Oefeninge vind plaas soos aangedui op die kwartaalprogram. Datums word voor die seisoen aan leerdersen ouers deurgegee op ons omsendbriefof weeklikse sportbrief. Leerders wat gereeld oefeninge bywoon geniet voorkeur. Leerders word met die skool se bussies no oefenige vervoer. Die skool het nie ‘n swembad nie, dus oefen ons by ‘n alternatiewe swembad. Swem oefentye word bepaal na gelang van die beskikbaarheid van die swembad.
Spanne: Daar is die volgende spanne: o/8, o/9, o/10, o/11, o/12 en o/13. o/8 is gewoonlik eers in die vierde kwartaal. Leerders wat die beste swem tye swem en die mees korrekte vorm en swem styl handhaaf word vir die verskeie swemslae gekies.
Afrigting: Laerskool Die Arend se personeel rig die swemspan af.
Liga: Alle leerders wat kwalifiseer neem aan die liga wedstryde deel.
Daar is 2 seisoene: Eerste seisoen geskied in die eerste kwartaal en die tweede seisoen is eers in die vierde kwartaal. Daar is ook ‘n swem interlaer. Addisionele inligting: Die volgende slae word geswem: vlinderslag, borsslag, rugslag en vryslag. Swem bevorder die holistiese ontwikkeling van elke kind. Dit handhaaf ‘n gesonde balans tussen geestelike, kognitiewe en liggaamlike ontwikkeling.